individuálny kurz

tuzemský intenzívny pobytový celoročne

Viac kurzov  

deti 8 – 13 rokov angličtina

intenzívny jazykový pobyt august 2018

Viac kurzov  

tínedžeri 15 – 17 rokov nemčina

intenzívny jazykový pobyt august 2018

Viac kurzov  

Brainykrasno.com • Intenzívne pobytové jazykové kurzy

BrainyL2H organizuje pobytové aktivity v medzinárodnom BRAINY centre KRÁSNO v Krásne nad Kysucou v severozápadnej časti Slovenska. Dominantne sa venujeme nadštandardným kreatívnym formám výučby cudzích jazykov. Rozvíjame aj ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k harmonickému a aktívnemu bytiu jedinca v rozličných etapách jeho života.

BrainyL2H je najmladší člen skupiny Brainy, ktorá pôsobí na trhu od roku 1991 a zastrešuje spoločnosti BRAINY SK, s.r.o., JAZYK BRAINY, s.r.o., BRAINY, s.r.o., Ing. Vladimír Lajčák – BRAINY, BRAINY PL, Sp. z o.o., BrainyJAM, s.r.o.