BRAINY centrum príjazd

BRAINY centrum príjazd

Ak k nám prichádzate po prvýkrát a ešte aj vo večerných hodinách,

v tom, že ste dorazili správne vás utvrdí pri príjazde toto svetelné označenie

Mimochodom ešte stále jesto u nás dostatok snehu.