Zakladatelia jazykovej školy Brainy zúročili svoje dlhoročné skúsenosti z vyučovania cudzieho jazyka a skúmania fungovania našej mysle na vytvorenie špecifickej metódy výučby cudzích jazykov –  Brainy metódy. Metódu naplno aplikujeme v BRAINY centre KRÁSNO.

Cieľom jazykovej výučby je komunikácia v cudzom jazyku. Priority a následnosť jednotlivých krokov sú prispôsobené cieľu s dôrazom na osobnosť učiteľa, ktorý je vysoko kvalifikovaným odborníkom. Výučba je minimálne trikrát rýchlejšia a efektívnejšia ako len využitie klasických foriem výučby.

brainy-metoda-jazykove-pobytove-kurzy00002

Technikami rýchleho učenia sa učivo opakuje priebežne.

brainy-metoda-jazykove-pobytove-kurzy00003

Keď učivo rozdelíme krátkymi prestávkami, významne vzrastie miera zapamätania si.

brainy-metoda-jazykove-pobytove-kurzy00006

Špeciálne jazykové nahrávky

Vznikajú v spolupráci so zahraničnými jazykovými profesionálmi. Sú audioverziou Brainy slovníkov a ostatných výučbových textov. Za ich pomoci si učivo aktívne na hodinách s lektorom osvojujete a následne ho doma preopakovávate a drilujete.
brainy-skola-anglicky-jazykove-pobytove-kurzy-dospeli00017

Hudba

Aktivuje pravú hemisféru. Využívame nahrávky typu Hemi-sync a tvorbu z vlastnej produkcie, ktorá vzniká v spolupráci s hudobníkom Ivom Sedláčkom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brainy slovníky

Sú písanou formou jazykových nahrávok. Urýchľujú proces prezentácie učiva a využívajú sa hlavne v drilovej fáze. To, čo v nich zachytíte vizuálnou pamäťou, sa stáva dobrým základoch pre písanie mailov a ostatnej korešpondencie.

brainy-skola-detske-jazykove-pobytove-kurzy00017

Mozgové mapy

Sledujeme najnovšie trendy  na trhu s učebnicami a aktuálne ich zaraďujeme do výučby. K tomu vytvárame obrázkovú verziu textov, ktorá ovplyvní Vašu schopnosť zapamätávania si, plynulého prejavu a samostatnej komunikácie.

brainy-metoda-jazykove-pobytove-kurzy00005

Jednoduché fyzické cvičenia

Sú ideálnou prestávkou medzi lekciami. Odstraňujú únavu a fyziologicky podporujú mozgovú aktivitu.

 brainy-skola-anglicky-jazykove-pobytove-kurzy-dospeli00005

Prístroje pre stimuláciu mozgu

Rytmus blikajúceho svetla a pulzujúceho zvuku prirodzeným spôsobom naladí myseľ do želaného stavu učenia sa. Už po desiatich minútach pôsobenia zvukovo-svetelenj stimulácie sa stávajú dominantnými ALFA a THETA frekvencie mozgových vĺn. Tento stav je optimálny pre zapamätávanie, tvorivosť, prácu s predstavami a informáciami.

brainy-skola-anglicky-jazykove-pobytove-kurzy-dospeli00013

Špeciálne čaje

Svojím priaznivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu patria k najlepším prirodzeným stimulátorom mozgu.

brainy-skola-anglicky-jazykove-pobytove-kurzy-dospeli00003

Bubnovanie

Je intenzívnym tréningom mysle. Prostredníctvom bubnovania dosahujeme stav nazývaný PRÚDENIE – FLOW, ktorý je z hľadiska emocionálnej inteligencie vrcholom výkonnosti, koncentrácie a motivácie.

brainy-skola-anglicky-jazykove-pobytove-kurzy-dospeli00002

MM – Mind management

Management mysle (MM) predstavuje know-how, ako sa dopracovať k efektívnemu využívaniu mozgovej kapacity. Starostlivosť venovaná dôslednej príprave klientov pred začiatkom samotnej výučby a počas nej sa zúročí vo vysokej vnímavosti a schopnosti prijímať nové informácie.

brainy-skola-anglicky-jazykove-pobytove-kurzy-dospeli00019

ZÁŽITOK Z UČENIA SA S BRAINY JE SILNOU MOTIVÁCIOU.