Adresa:

Jazykové a tréningové BRAINY centrum KRÁSNO  Vlčovská cesta 751, 023 02 Krásno nad Kysucou

Telefonický kontakt:

0915 793 801 

E-mailová adresa:

info@brainykrasno.com

BrainyL2H, s.r.o., Zákysučie 751, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 48150690, DIČ: 2120071800. Zapísaná v ORSR Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 63725/L.

BRAINY SK, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 Žilina, IČO: 36431711, DIČ:2022029273, IČ DPH:SK2022029273. Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, oddiel: s.r.o., vložka číslo 16336/L.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

 Odoslaním elektronickej prihlášky súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely prihlásenia sa a vedenia jazykového kurzu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účely prihlásenia sa a vedenia jazykového kurzu udeľujem na celé obdobie štúdia v BrainyL2H, s.r.o.. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Som si vedomý, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na info@brainykrasno.com Spracúvanie osobných údajov v BrainyL2H, s.r.o. sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.